Contact

Vereeniging Handelsrecht

Uitgeverij Paris
Waterstraat 5
7200 HM Zutphen
T 0575 857004
F 0575 514509
KvK 08101480

 

ulrike.verboom@freshfields.com

Agenda

7 december 2017

Jaarlijkse vergadering van leden van de Vereeniging Handelsrecht, waarin zullen worden besproken de preadviezen 2017 voor de Vereeniging.

De preadviezen van de Vereeniging Handelsrecht zijn dit jaar gewijd aan het Voorontwerp Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement (WHOA).

Het voorontwerp is op 5 september 2017 op internet ter consultatie gepubliceerd (https://www.internetconsultatie.nl/wethomologatie). De consultatieperiode loopt tot 1 december 2017.

 • Het voorontwerp strekt tot invoering van een regeling voor een pre-insolventieakkoord buiten het kader van een formele meeromvattende insolventieprocedure. Aan dit voorontwerp ging vooraf het Voorontwerp Wet continuïteit ondernemingen II.
 • Dit voorontwerp markeert een fundamentele vernieuwing van het recht die van groot belang is voor alle betrokkenen bij grote organisaties, zowel kapitaalverschaffers, crediteuren en werknemers.

Deelonderwerpen en preadviseurs:

 1. De akkoordprocedure onder het Voorontwerp - Mr. dr. N.W.A. Tollenaar, advocaat bij RESOR te Amsterdam
 2. Flankerende voorzieningen - Prof. mr. dr. F.M.J. Verstijlen, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen
 3. Vennootschaps- en effectenrechtelijke aspecten - Mr. M.W. Josephus Jitta, advocaat bij ENSPIGT te Amsterdam
 4. Internationale aspecten - Prof. mr. dr. P.M. Veder, hoogleraar aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en adviseur bij RESOR te Amsterdam & Prof. mr. dr. J.J. van Hees, advocaat bij RESOR te Amsterdam en hoogleraar aan de Radboud Universiteit te Nijmegen
 5. Processuele aspecten bezien vanuit rechterlijk perspectief - Mr. M.H.F. van Vugt, rechter-commissaris te Utrecht en voorzitter van Recofa
 6. Fiscale aspecten - Prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, hoogleraar vennootschapsbelasting aan Nyenrode Business Universiteit en tax partner bij Loyens & Loeff te Amsterdam

Datum: 7 december 2017
Locatie: Auditorium, 1ste verdieping Symphony Offices, Gustav Mahlerplein 3-117, 1082 MS Amsterdam
Aanvang: 15.00 uur

PO-punten: Met het bijwonen van de bijeenkomst zijn 2 PO punten te behalen

LID WORDEN: De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de Vereeniging Handelsrecht. Lid worden kan eenvoudig via het inschrijfformulier. De jaarlijkse contributie bedraagt EUR 35. Leden kunnen de preadviezen voorafgaand aan de vergadering tegemoet zien.

AANMELDEN voor jaarvergadering 2017

 

De vergaderstukken kunt u hieronder downloaden:
Agenda
Notulen 8 december 2016
Jaarrekening 2016/2017
Verklaring van de Kascommissie

 

 

8 december 2016

Jaarlijkse vergadering van leden van de Vereeniging Handelsrecht te Amsterdam, waarin zullen worden besproken de preadviezen 2016 voor de Vereeniging.

De preadviezen van de Vereeniging Handelsrecht zijn dit jaar gewijd aan Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen. De doelstelling van dat wetsvoorstel is om enerzijds het wettelijke regime van bestuur en toezicht voor alle rechtspersonen te uniformeren en anderzijds het regime dat geldt voor rechtspersonen in de semi-publieke en non-profit sector aan te scherpen.

De sprekers zullen ingaan op de betekenis van het Wetsvoorstel voor:

 • De aansprakelijkheid en het ontslag van bestuurders, commissarissen en niet-uitvoerend bestuurders (Jan Bernd Huizink en José Blanco Fernandez)
 • De statutaire inrichting van verenigingen en stichtingen, inclusief de inrichting van een one-tier board en de tegenstrijdig belang regeling (Boudewijn Waaijer)
 • De onderwijs- en zorgsector en de sectorale regelgeving in het algemeen (Helen Overes en Emke Plomp)

Preadviseurs zijn:

 • Jan Bernd Huizink: Hoogleraar Ondernemingsrecht VU
 • José Blanco Fernandez: Advocaat te Amsterdam en universitair docent Vennootschaps- en Ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Boudewijn Waaijer: Hoogleraar Notarieel recht aan de VU en adviseur bij Boekel te Amsterdam
 • Helen Overes: universitair hoofddocent vennootschaps- en rechtspersonenrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en verbonden aan het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht
 • Emke Plomp: psychiater bij Altrecht op de crisisdienst Zeist en juridisch adviseur bij PSYCHOLEX, juridisch adviesbureau voor de zorgsector, lid-jurist regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg Zwolle

 

Datum: 8 december 2016
Locatie: Kantoor Stibbe, Beethovenplein 10, Amsterdam
Aanvang: 15.00 uur

De vergadering is toegankelijk voor leden. Dit jaar kunnen ook niet-leden eenmalig aan de bijeenkomst deelnemen en de pre-adviezen ontvangen tegen betaling van € 35.

De vergaderstukken kunt u hieronder downloaden:
Agenda
Notulen 3 december 2015
Concept statutenwijziging Vereeniging Handelsrecht
Nieuwe statuten in vergelijking met de oude statuten
Financieel Verslag
Verklaring van de Kascommissie
Korte CVs van de kandidaat-bestuursleden:

 

Aanmelden voor de vergadering is helaas niet meer mogelijk.

 

3 december 2015

 • Jaarlijkse vergadering van leden van de Vereeniging Handelsrecht te Amsterdam, waarin zullen worden besproken de preadviezen 2015 voor de Vereeniging.

  De preadviezen van de Vereeniging Handelsrecht zijn dit jaar geheel gewijd aan de verschillende aspecten van klokkenluiders. Het onderwerp is niet alleen van groot praktisch belang, maar is ook voorwerp van een wetsvoorstel ("Huis voor klokkenluiders") dat naar verwachting in 2016 in werking zal treden. Vanuit een groot aantal invalshoeken (ondernemingsrecht, arbeidsrecht, institutioneel (toezichthouders), strafrecht, privacy, privaatrecht, compliance) zullen de preadviseurs hun visie geven op dit onderwerp. Uiteraard zal ook worden ingegaan op het vermelde wetsvoorstel en de implicaties daarvan voor de praktijk.

  Preadviseurs zijn:
 • Franck van Uden, advocaat bij Jones Day
 • Astrid Helstone, advocaat bij Stibbe
 • Albert Verdam, adviseur bij Philips en hoogleraar Ondernemingsrecht VU
 • Michel Jurgens, raadsheer Hof Amsterdam (fraudekamer van de sector strafrecht) en voorzitter van het Landelijk Kenniscentrum Fraude)
 • Jeroen Brabers, Integrity en compliance adviseur
 • Maartje Govaerts, advocaat bij Norton Rose
 • Jeroen Kortmann, advocaat bij Stibbe en hoogleraar privaatrecht UvA
 • Matthijs Kuijpers, advocaat bij Stibbe

Datum: 3 december 2015
Locatie: Kantoor Freshfields Bruckhaus Deringer, Strawinskylaan 10, Amsterdam (op loopafstand van NS station Amsterdam Zuid/WTC)
Aanvang: 15.00 uur

De vergadering is toegankelijk voor leden. Dit jaar kunnen ook niet-leden eenmalig aan de bijeenkomst deelnemen en de pre-adviezen ontvangen tegen betaling van € 35.

De vergaderstukken kunt u hieronder downloaden:
Agenda
Notulen 31 oktober 2014
Financieel Verslag
Verklaring kascommissie

 

 

 

 

31 oktober 2014

Jaarlijkse vergadering van leden van de Vereeniging Handelsrecht te Amsterdam, kantoor Loyens & Loeff, waarin zullen worden besproken de preadviezen 2014 voor de Vereeniging.

Onderwerp van de preadviezen dit jaar is de komende wetgeving inzake continuïteit van ondernemingen (bekend onder de naam Wet Continuiteit Ondernemingen en de afkorting WCO) en de mogelijke discontinuïteit van bestuurderschap door het opleggen van een bestuursverbod zoals dit zowel in civielrechtelijke als in bestuursrechtelijke ontwerp wetgeving wordt voorzien.

De Vereeniging is zeer verheugd om weer een keur van eminente auteurs bereid te hebben gevonden hun visie op diverse aspecten van de vermelde onderwerpen te geven.

 • Reorganisatie van ondernemingen en pre-pack, prof. mr. F. Verstijlen (RUG)

 • Dwangakkoord en andere mogelijkheden ter bevordering van de continuïteit van ondernemingen, prof. mr. R.D. Vriesendorp (UvT)

 • Het civielrechtelijk bestuurs- en commissarisverbod, prof. mr. M.L. Lennarts (RUU en RUG)

 • Het bestuursverbod en de toetsing van bestuurders in de financiële sector, prof. mr. D. Busch (Radboud Universiteit) en mr. A.J.A.D. van den Hurk (Aegon en Radboud Universiteit)

Zoals te doen gebruikelijk zal de bijeenkomst in Amsterdam op vrijdag 31 oktober 2014 om 15.00 uur aanvangen (ontvangst om 14.30 uur).

De preadviezen kunnen rond 10 oktober 2014 tegemoet worden gezien.

De vergaderstukken (met uitzondering van de jaarstukken) kunt u hieronder downloaden:
Uitnodiging
Agenda
Voorstel tot statutenwijziging
Notulen 9 december 2013
CV Marc van Maanen
9 december 2013

Jaarlijkse algemene vergadering van leden van de Vereeniging Handelsrecht
Brauw Blackstone Westbroek N.V.
Claude Debussylaan 80 te Amsterdam.

15.30 Huishoudelijk deel: agenda

16.00 Inhoudelijke deel

Debat over de invloed van de veelomvattende herziening van het procesrecht in het kader van het wetgevingsproject ‘Kwaliteit en Innovatie’, afgekort “KEI” op ondernemingsrechtelijke procedures zoals die voorzien en geregeld zijn in boek 2 8W.
Met name gaat het dan om het enquêterecht, de geschillenregeling en de uitkoopprocedure.
Dc basis voor de gedachtewisseling is het gepresenteerde consultatievoorstel
voor een herziening van de procedure in eerste aanleg:
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/10/24/wetsvoorstel-vereenvoudiging-en-digitalisering-procesrecht.html
en
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/10/24/memorie-van-toelichting-vereenvoudiging-en-digitalisering-procesrecht.html

De volgende sprekers zullen het woord voeren:
Mr. R . Hermans, Mr M. Josephus Jitta, Mr. J. Lemstra en Mevr Mr. J. Roest.
Zij zullen hun beschouwing doen uitmonden in een aantal stellingen die voorafgaand aan de bijeenkomst hier worden gepubliceerd.

Vergaderstukken

Notulen van de ledenvergadering van de Vereeniging ‘Handelsrecht’, gehouden op 23 november 2012 te Amsterdam.
Agenda voor de Algemene Vergadering van leden van de Vereeniging Handelsrecht op 0 december 2013.