headerVHR2

Ledenvergadering 2018 – 100-jarig jubileum Vereeniging Handelsrecht

De Vereeniging viert dit jaar haar 100-jarig bestaan!
De Vereeniging staat daar in het kader van de jaarvergadering op feestelijke wijze graag samen met haar leden bij stil met een feestelijk programma.

De jaarvergadering en jubileumbijeenkomst vinden plaats op donderdag 13 december 2018 vanaf 14.00 uur in De Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam.
Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum geeft de Vereeniging een jubileumboek uit waarin de acht voornaamste deelgebieden die het handelsrecht bestrijkt aan de orde komen. Voor ieder deelgebied verzorgen een gevestigd auteur en een jong(er) talent een terugblik op de afgelopen 100 jaar en een vooruitblik op wat de toekomst brengen gaat. Leden ontvangen het jubileumboek in tweede helft van november per post.

Programma 13 december

De deelgebieden en auteurs van de lustrumbundel zijn:
100 jaar Vereeniging Handelsrecht: prof. mr. C.J.H Jansen & prof. mr. C.D.J. Bulten
Ondernemingsrecht: prof. mr. L. Timmerman & mr. A.A. Bootsma
Insolventierecht: mr. S.H. de Ranitz & mr. A.M. Mennens
Vervoerrecht: prof. mr. M.H. Claringbould & mr. dr. S.H.L. Niessen
Documentair krediet: mr. M.A.W. van Maanen & mr. L.J. van Baren
Betalingsverkeer (incl. Fintech): prof. mr. W.A.K. Rank & mr. J.A. Voerman
Verzekeringsrecht: prof. mr. M.L. Hendrikse & mr. dr. K. Engel
Intellectuele eigendom: jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper & mr. M. Bronneman
Mededingingsrecht: prof. mr. R. Wesseling & mr. J. Mulder

De lustrumbijeenkomst zal zowel bestaan uit plenaire voordrachten alsook uit breakout-sessies waarin het de bedoeling is om, naar aanleiding van de bijdragen in het jubileumboek, in interactieve (rondetafel)discussies per deelgebied de prioriteiten voor een wetgevingsagenda voor de toekomst te bepalen. Leden worden bij de aanmelding gevraagd om uw voorkeur voor een deelgebied aan te geven.
Daarnaast worden de leden van harte uitgenodigd om na afloop van het inhoudelijke deel van de bijeenkomst en de borrel deel te nemen aan een lopend buffet. Daarvoor vragen wij een bescheiden eigen bijdrage van € 25.

Ik wil bij de jubileumbijeenkomst aanwezig zijn: aanmelden.

LID WORDEN: De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de Vereeniging Handelsrecht. Lid worden kan eenvoudig via het inschrijfformulier. De jaarlijkse contributie bedraagt € 35.

LinkedIn-groep Vereeniging Handelsrecht
Leden worden van harte aangemoedigd lid te worden van de LinkedIn-groep van de Vereeniging Handelsrecht. Dat kunt u eenvoudig doen door  naar de LinkedIn-pagina van de Vereeniging te gaan en vervolgens te klikken op de knop “Lidmaatschapverzoek”.  Wij zullen u dan aan de groep toevoegen.
In deze groep zal in de aanloop naar de lustrumbijeenkomst onder meer verdere informatie over de thema's voor de rondetafeldiscussies worden gedeeld en kunnen reeds bij voorbaat gedachten over deze handelsrechtelijke thema’s worden uitgewisseld en mogelijk reeds discussies worden geëntameerd.

Digitalisering preadviezen
In het kader van het 100-jarig bestaan heeft het bestuur de digitalisering van de (nagenoeg) volledige collectie preadviezen ter hand genomen. Deze zullen in de aanloop naar de lustrumbijeenkomst op periodieke momenten op de website worden geplaatst, waar zij voor een ieder vrij te raadplegen zullen zijn. Aankondiging van deze publicaties volgt eveneens via de LinkedIn-groep.

U kunt zich ook aanmelden per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij menen dat met al het voorgaande recht wordt gedaan aan dit bijzondere moment in de geschiedenis van de Vereeniging Handelsrecht.

Het bestuur ziet er naar uit veel leden  op 13 december a.s. in De Rode Hoed te mogen verwelkomen!

De vergaderstukken kunt u hieronder downloaden:
Agenda ALV 2018
Notulen ALV 7 december 2017
Jaarstukken 2016 / 2017 (gecorrigeerd)
Jaarstukken 2017 / 2018
Verklaring Kascommissie boekjaar 2017-2018