Contact

Vereeniging Handelsrecht

Uitgeverij Paris
Waterstraat 5
7200 HM Zutphen
T 0575 857004
F 0575 514509
KvK 08101480

 

ulrike.verboom@freshfields.com

Jaarvergadering 2016

De jaarvergadering 2016 vond plaats op donderdag 8 december 2016 te Amsterdam. De preadviezen waren dit jaar gewijd aan Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen. De doelstelling van dat wetsvoorstel is om enerzijds het wettelijke regime van bestuur  en toezicht voor alle rechtspersonen te uniformeren en anderzijds het regime dat geldt voor rechtspersonen in de semi-publieke en non-profit sector aan te scherpen.

De sprekers gingen in op de betekenis van het Wetsvoorstel voor:

  • De aansprakelijkheid en het ontslag van bestuurders, commissarissen en niet-uitvoerend bestuurders
  • De statutaire inrichting van verenigingen en stichtingen, inclusief de inrichting van een one-tier board en de tegenstrijdig belang regeling
  • De onderwijs- en zorgsector en de sectorale regelgeving in het algemeen

Verslag van de bespreking op 8 december 2016 van de Preadviezen van de Vereeniging Handelsrecht 2016 inzake: "Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semipublieke en non-profitsector"

 

Meer informatie