headerVHR2

Over VHR

De Vereeniging Handelsrecht heeft tot doel het bevorderen van de belangstelling voor en de
kennis van het handelsrecht en andere gedeelten van het recht, die voor het economisch leven van belang zijn, alsmede het bevorderen van een wetgeving welke op die terreinen aan de eisen der samenleving voldoen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen, het uitgeven en verspreiden van geschriften, het uitschrijven van prijsvragen, het richten van vertogen tot de overheid en voorts door alle andere wettige middelen welke aan het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur VHR
Prof. mr. H.J. de Kluiver (vz)
Mr. dr. J. Barneveld
Mr. J.A.M. ten Berg
Prof. mr. B. Bier
Mr. F.G.B. Graaf
Mevrouw mr. dr. G.M. ter Huurne
Mr. O. van Klinken
Mr. M. van Maanen
Mr. drs. N.W.A. Tollenaar
Mevrouw mr. U.B. Verboom (secr.)

Lidmaatschap de Vereeniging Handelsrecht
Als u lid wilt worden van de Vereeniging Handelsrecht, neem dan contact op met Uitgeverij Paris BV. U kunt ook gebruik maken van het inschrijfformulier op deze site. Lidmaatschap geeft u o.a. recht op deelname aan vergaderingen en ontvangst van de jaarlijkse preadviezen. De contributie bedraagt momenteel € 35 per jaar. Als u student bent, betaalt u het eerste jaar een gereduceerde contributie van € 20. Daarna geldt de normale contributie. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het loopt per kalenderjaar en de contributie is verschuldigd over het gehele jaar ongeacht het moment van aanvang of beëindiging van het lidmaatschap. Opzegging kan tot vier weken voor het einde van het jaar, per brief of email aan Uitgeverij Paris. Voor vragen over lidmaatschap gelieve contact op te nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..